Har du planer om at skabe vækst gennem eksport til Tyskland?

Få opdateret dine og dine medarbejders tysk-kundskaber. Vi tilbyder et spændende kursus, hvor deltagerne bliver badet i tysk og får stor indsigt i den tyske virksomhedskultur.

 

Når du går i gang med eksportplanen, vil du opleve, at der både er muligheder og udfordringer i sigte. En af de helt konkrete udfordringer, mange danske virksomheder støder på i eksportsatsning mod syd, er sprog- og kulturbarrieren.

Hvis du har styr på det tyske, skaber du grobund for nye relationer, tryghed hos den tyske samarbejdspartner og dermed baner du vejen for det gode samarbejde. Men det handler ikke blot om at beherske de tyske gloser og den tyske grammatik. Dét at kende til de kulturelle forskelle er en afgørende faktor, når det gælder om at skabe fremdrift i forhandlingerne og understøtte virksomhedens eksportplaner.

Kursets indhold

Kurset består af et mix af tre internatophold og fjernundervisning. Samlet får du mellem 75-90 timers tyskundervisning. Der er altså tale om blended learning, hvor vi blander forskellige læringsmetoder og -materialer.

Undervisningsmateriale

Vi underviser gennem moderne og digitale undervisningsmaterialer og –metoder, hvor du selv er aktivt medskabende. Du låner en iPad, hvor vi på forhånd har installeret relevante programmer og app’s.

En kompetencegivende uddannelse

Med Tysk på grænsen styrker du dit CV med en kompetencegivende uddannelse, der kan afsluttes med en eksamen på to niveauer:

 • E- og D-niveau svarende til 10. klasse
 • Et gymnasialt C-niveau

Selvom du allerede har kendskab til det tyske sprog, får du med Tysk på grænsen mulighed for at få opdateret dine tysk-kundskaber i forhold til sprog og kultur, med særlig fokus på virksomhedskulturen.

Du får blandt andet:

 • Intensiv sprogundervisning gennem brug af digitale undervisningsmaterialer og -metoder
 • Sprog- og kulturtræning, præsentationsmøder mv. via cases syd for grænsen
 • Dit eget tyske, digitale virksomhedsmateriale
 • Et nyt strategisk netværk med virksomheder, der også står foran et eksportsatsning
 • Oplevelser i grænselandet på og om tysk både i dag- og aftentimer

Undervisere

Tysk på grænsen møder du erfarne undervisere, der udover at beherske det tyske sprog til punkt og prikke, også selv har personlige erfaringer med dét at begå sig og arbejde i tysk erhvervsliv. Flere har både boet og arbejdet i Tyskland i en længere årrække.

SSP_4258-web

Paul Jacob Meyer

 • Læs mere

  Jeg er gymnasielærer på det Blå Gymnasium i Tønder, hvor jeg bl.a. underviser i tysk på mange forskellige niveauer. Med baggrund i min opvækst i det tyske mindretal i Danmark har jeg et godt og bredt kendskab til den tyske kultur og det tyske sprog og ikke mindst en forståelse af de forskelle og barrierer, man møder både syd og nord for grænsen.

  Jeg har tidligere arbejdet som journalist på det tyske mindretals dagblad ’Der Nordschleswiger’. Derudover har mine nu syv år som gymnasielærer også bidraget med en endnu større indsigt i mulighederne i det tyske sprog.

SSP_4259-web

Rikke Weng-Ludvigsen

 • Læs mere

  Jeg er uddannet folkeskolelærer fra UC Syd i Haderslev og arbejder i dag som lærer på VUC Syd i Tønder, hvor jeg underviser i tysk, historie og dansk. I øjeblikket er jeg i gang med uddannelsen “Tysk med Goethe Institut” på UC Syd i Haderslev, der kvalificerer mig til at undervise på flere forskellige niveauer. Derudover har jeg boet og arbejdet i Tyskland i 20 år.

SSP_4263-web

Tine Pihl

 • Læs mere

  Jeg er uddannet Cand.Mag i International Virksomhedskommunikation i sprogene tysk og spansk. Jeg har arbejdet flere år i en tysk virksomhed, hvor jeg har varetaget forskellige sproglige og kommunikative opgaver. Jeg har efterfølgende uddannet mig til lærer og har de sidste 9 år undervist i tysk på flere forskellige niveauer og i flere forskellige undervisningssammenhænge. Jeg har en bred viden og ikke mindst stor erfaring, når det gælder om at navigere i en tysk kontekst – både fagligt, kulturelt og socialt.

SSP_4264-web

Gerd Diercksen

 • Læs mere

  Jeg er født og opvokset i Flensborg og har en magistergrad i tysk og historie. Jeg startede med at undervise erhvervsfolk i tysk helt tilbage i 1995. Sideløbende har jeg også undervist i tysk på IBC Aabenraa, Sundeved Efterskole, Jaruplund Højskole, Sportsefterskolen SINE og Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole.

TYSK på grænsen

TYSK på grænsen er et tilbud til alle danske virksomheder, der sigter mod syd. Det er et intensivt kursus, hvor du i nærmest bogstavelig forstand bliver ”badet” i det tyske sprog.

Her i Tønder-området har vi flere hundrede års erfaring i at handle med hinanden og omgås hinanden side om side – uanset om vi kommer fra dansk eller tysk side. Den naturlighed og den historie bidrager til at skabe en 100 % autentisk ramme om netop dit kursusforløb.

Gennem konkrete cases vil du her på grænsen mellem Danmark og Tyskland opleve forskellene mellem dansk og tysk kultur på egen krop. Du vil lære af andre – og du vil mærke den nye energi, der opstår i det øjeblik, man forstår hinanden på tværs af sprog og kultur.

En energi, der baner vejen for vækst og fremdrift.

Du får blandt andet:

 • Sprogbad - efter kurset kan du klare dig sikkert gennem eksportpræsentationer, og i den almindelige samtale og dialog på tysk
 • Businesskultur - igennem forløbet får du træning i forretningskultur og konkrete situationer, hvor indsigt i kulturelle forskelle har en afgørende betydning
 • Konkrete materialer - i løbet af kurset udvikler du egne præsentationsmaterialer, tilpasset din virksomheds potentielle tyske forretningsforbindelser (f.eks. virksomheds- og produktpræsentationer, e-mailskabeloner mv.)

Tilmelding er i fuld gang!

Et intensiv kursus, med 24/7 kontakt med det tyske sprog i løbet af de ni dage.

Seks overnatninger med fuld forplejning, transport og virksomhedsbesøg syd for grænsen.

Her vil der som nævnt være fokus på sproget og de kulturelle forskelle mellem Danmark og Tyskland.

Interesserede kan tilmelde sig på 73 61 33 35

Online tilmelding

Få mere at vide om TYSK på grænsen

Kontakt

Vil du vide mere?

Så kontakt VUC Syd på 73 61 33 33 eller send en mail til post@vucsyd.dk.

 

 

logo_interreg

Få mere at vide om
TYSK på grænsen
Vi kommer gerne forbi og fortæller mere om TYSK på grænsen
Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig.